top of page

Silent Dance

Akbank Sanat, Istanbul

Sessiz dans: dile bir alternatif olarak dans
 
Silent dance: dance as an alternative to language

Sessizlik her zaman mevcuttur. Cümlelerimizi tamamladığımızda veya gözlerimiz, kitabın bir bölümünün sonuna gelip, sayfanın altındaki boş bölümle karşılaştığında… Bir sözcüğü diğerinden ayırdığımızda ve özellikle de anlatmakta zorlandığımız, sözcüklerle ifade edilmesi imkansız olan bir şeyi vurgulamak istediğimizde… Sessizlik, dilin sınırını bulduğu yerde başlar. Fakat sessiz filmlerde olduğu gibi, dilin alternatifleri sayısızdır. İki kişi dans ederken, her seferinde sessiz bir diyalog doğar. Bu herkese açık atölyede Inez Piso, danstaki sessizliği dinlemenin ve dudaklar sessizliğe büründüğünde dansın hangi alternatifleri yaratacağını görmenin yollarını araştıracak. 
 

Silence is always present – either when we finish our sentences or when our reading eyes hit that blank part of the page just beneath the ending of a chapter in a book. It is present when we separate one word from another and especially when we want to emphasize something that cannot be said, those things impossible to express  with words. Silence begins where language finds itslimits. But just like in silent films, the alternatives for language are endless. Every time two people dance, a silent dialogue is born.
In this open workshop, Inez Piso will investigate the many ways of listening to silence in dance and will show what alternatives dance can bring when silence falls on our lips.

Silent Dance Inez Piso
Slient dance

Slient dance

Play Video
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page