top of page

Silent borders

Mardin Biennial

When we say something, what is it we don't say?
For the Mardin Biennial 'Beyond Words' edition this workshop is an attempt to touch the limits of language and how art can be an alternative that can bring us beyond words. 

Every language consists of words as much as silences; whenever we choose to say something, there are always things we are not saying. Language is a vehicle for organising our thoughts and communicating them. Every language is equipped with different labels and categories but is also limited by them.

 

Some emotions, thoughts and concepts are untranslatable and get stuck behind the borders of that particular language. At the same time they might represent something essential to the culture that refuses to be translated. What happens to those untranslatable concepts in a border region like Mardin where many cultures converge? Are there borders that can be silenced by the sounds of those different languages you can hear in the streets of Mardin?

 

In this workshop we will explore how these silent borders behave and how they are affected by those untranslatable concepts. We will reflect upon the existing limitations of language and see how we can establish an alternative vocabulary through art where different rules apply.

Sessiz sınırlar
Sessiz sınırlar

Her dil, sözcükler kadar sessizlik de içerir; kendimizi her ifade ettiğimizde, söylemediğimiz şeyler de beraberindedir. Dil, düşüncelerimizi organize etmek ve bunları iletmek için kullandığımız bir araçtır. Her dil farklı etiketler ve kategoriler ile donatılmıştır ama aynı zamanda bu ögeler tarafından sınırlandırılmıştır.

 

Bazı duygular, düşünceler ve kavramlar tam anlamıyla tercüme edilemez ve o dilin sınırlarında sıkışır. Aynı zamanda söz konusu kültüre ait ve çevrilemez özellikte temel bir kavramı temsil ediyor olabilirler. Mardin gibi bir çok kültürün iç içe geçtiği bir sınır bölgesinde bu çevrilemez kavramların akıbeti ne olur? Mardin sokaklarında duyabileceğiniz farklı dillerin sesleri bazı sınırları sessizleştirip onları yok edebilecek güçteler mi?

 

Bu atölyede, sessiz sınırların nasıl davrandıklarını ve çevrilemez kavramlardan nasıl etkilendiklerini araştıracağız. Dilde var olan sınırları tartışacağız ve sanatın devreye girerek farklı kuralların geçerli olması sayesinde nasıl farklı bir söz dağarcığı geliştirebileceğimizi anlamaya çalışacağız.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page